VERIVERY - SERIES 'O' [ROUND 1 : HALL] [2nd Single Album] (Random Ver.)

VERIVERY - SERIES 'O' [ROUND 1 : HALL] [2nd Single Album] (Random Ver.)

정가
₩12,600
판매 가격
₩12,600
정가
품절
단가
당 
세금이 포함됨 결제 시 배송료 가 계산됨

Release Date: March 3rd, 2021

VERIVERY 2ND SINGLE ALBUM

PHOTOBOOK: 145x216mm / 84p / 2versions / A Ver. / B Ver.

DISC: 2versions / A Ver. / B Ver.

FOLDING POSTCARD300x100mm / Random / 1ea of 3versions / A Ver. / B Ver.

POSTER: 736x530mm / 2versions / A Ver. / B Ver.

PHOTOCARD: 55x85mm / Random / 1ea of 2X6 versions / A Ver. / B Ver.

ID PHOTO: 42x55mm / Random / 1ea of 2X6 versions / A Ver. / B Ver.

FILM PHOTOGRAPHY: 125x82mm / Random / 1ea of 2X8 versions / A Ver. / B Ver.